Runeterra Decks

Name Vote score Updated at
Aggro Evasive Discard
47 minutes ago
0 Open Beta
47 minutes ago
Yonia tá tudo cagumelo azul
an hour ago
0 Open Beta
an hour ago
0 Open Beta
an hour ago
hec zed shark
an hour ago
0 Open Beta
an hour ago
Beef
3 hours ago
0 Open Beta
3 hours ago
Tempo Anivia Combo
4 hours ago
0 Open Beta
4 hours ago
Tempo Anivia Combo
5 hours ago
0 Open Beta
5 hours ago
Elise's Sacrifice by Swim
5 hours ago
2 Open Beta
5 hours ago
Swim's Elusive Burn Fiora
5 hours ago
1 Open Beta
5 hours ago
1 Open Beta
5 hours ago
Midrange Freljord
5 hours ago
0 Open Beta
5 hours ago
Puffcaps 4 ALL
6 hours ago
0 Open Beta
6 hours ago
ManuS' Zed & Braum Ally Buff
6 hours ago
1 Open Beta
6 hours ago
1 Open Beta
6 hours ago
Zed/Yasou - Stun / Buff
6 hours ago
0 Open Beta
6 hours ago
Spellslinger 2.0
7 hours ago
0 Open Beta
7 hours ago
ezdingma
7 hours ago
0 Open Beta
7 hours ago
no heroe be heroe
8 hours ago
0 Open Beta
8 hours ago
Spiders everywhere!
9 hours ago
0 Open Beta
9 hours ago
Control Copy
9 hours ago
0 Open Beta
9 hours ago
Shark Chariot
12 hours ago
0 Open Beta
12 hours ago
Control - Freezemother
13 hours ago
0 Open Beta
13 hours ago
Tizzle Spider
14 hours ago
0 Open Beta
14 hours ago
Shen Fiora Barrier
17 hours ago
0 Open Beta
17 hours ago
Heimerdinger
17 hours ago
0 Open Beta
17 hours ago